Om oss

RIBO ble startet i 1979 og er i dag en selveid og selvdrevet stiftelse med Hovedavtale og Ytelsesavtale med Helse Nord RHF om leveranse av habiliterings- og rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten.

 

Ribo er en ideell stiftelse, derfor er det ingen eiere som forventer avkastning. Her bidrar overskudd i sin helhet til utvikling av stiftelsen til beste for våre deltakere.

Vår ideologi

Grunnleggende målsettinger for den enkelte er å etablere et positivt selvbilde, få bekreftet sitt menneskeverd og bli betraktet som et ansvarlig individ. I mange tilfeller har habiliteringen ført til at deltakeren kommer ut av køene for anbefalt uføretrygd og over til et aktivt yrkesliv.

Primærgruppen, bestående av deltaker og to miljøterapeuter, har ansvaret for den daglige treningen i forhold til atferdsendring, opplæring og utvikling av sosiale og praktiske ferdigheter. Det legges vekt på å holde en svært høyt faglig og kvalitetsmessig standard.


Tilbudet er et supplement og alternativ til de lovbestemte tjenester offentlige myndigheter driver i dag.


Våre kjerneverdier er: LIKEVERD, RESPEKT og ANSVARLIGGJØRING


Oppnådde resultater dokumenteres etter fastlagte kriterier.

Avtale med Helse Nord og Intensjonsavtale med Kriminalomsorgen